«عطیه آسمانی»

حکومت خداوندگار عالم پایان پذیر نیست....

دنیا هنوز چیزهایی دارد برای دلبردن و امیدوار شدن...

یکی از این چیزهای دلنشین، دخترکی 9 ساله به نام عطیه از دل یک روستای خراسان جنوبی است که همچون نگینی بر تارک ایران درخشید و دل هر پدر و مادری را برای داشتن همچون خودش آب کرد....

دخترکی که در سن 9 سالگی به چنان بلوغی رسیده که امروز در بسیاری از مادران نیز چنین پختگی و فهمی را نمی بینیم....

پروردگار مهربان این دخترک ملکوتی را از کلیه بلایا حفظ کند و چنین دخترانی را نصیب ایران و ما کند ان شاءالله...

هزاران ماشاءالله.....

 

لینک فیلم کامل این دخترک آسمانی: 

فیلم کامل عطیه آسمانی

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده