فرق...!؟

گر تو با بد، بد کنی پس فرق چیست؟!

فرق مغرب، با طلوعِ شرق چیست؟!

بُگذر از بد، تا که بالاتر رَوی

چون عقاب، همبال ابر و مه شوی...

 

«سیدامیر ابوترابی»

(اقتباس از شعر مولانا- مصرع اول)

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده