«اولین روز همایش بین المللی»

ترجیح داده ام که کوچک جمع بزرگان باشم تا بزرگ جمع کوچکان...

و ثانیه ها از آن لحظه درست به حرکت در می آیند که انسان ذلیل خالق میشود، و از آن پس است که عزیز خلق می گردد...

أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ...

تجربه فوق العاده در کنار اساتید و اساطیر علمی کشور که کوچک سنی شان بنده بودم و ثانیه به ثانیه اش رشد و تعالی بود و لذت تلمذ...

 

{ انصافا نگه داشتن این بزرگان برای سلفی گرفتن خیلی جسارت میخواست که بنده بیش از اینها رو داشتم :) طفلکی ها هم همه مطیع بودند D: }

« و من به آن خدایی که یوسفش را از چاه به جاه رساند ، عاشقانه ایمان دارم... و معتقدم که یقینا فردا از امروز زیباتر است... :) »

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده