تو می دانی ...

«وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ»

«و قطعا مى‏ دانيم كه سينه ی تو، از آنچه مى‏ گويند، تنگ مى ‏شود...

و تنگ می شود...

و تنگ می شود...

و تنها دلخوشیم این است که «تو» می بینی و «تو» می شنوی و «تو» می دانی...

ای همدل ترین همراه من در مسیر پر فریب و پر نیرنگ دنیا......

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده