«الهی العفو...»

الهی...

در این جهنم دنیا که ما انسانها، غالبا در تسخیر شیاطین درونی و بیرونی قرار گرفته ایم، این کمترین که جز تو پناهی ندارد را دریاب و ایرانیان را به خودت محتاج کن و شر شیاطین را از شیعیان دور نما....

آمین یا رب العالمین...

و الحمد الله الذی علیم بذات الصدور......

شکر خدایی را که آگاه به آنچیزی ست که در میان قلبها پنهانست....

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده
Rr گفت:
cheghadr ziba bod ostade arjmand
    مدیریت گفت:
    زنده باشید