«اینجا شب نیست»

 ----- ----- ----- -----

برنامه «اینجا شب نیست»  - بامداد 28 شهریور 1402

----- ----- ----- -----

نکته فراموش شده در پادکست:

هیچوقت، هیچوقت و هیچوقت، از اعتماد کسی که صادقانه و خالصانه بهتون اعتماد کرده، سوءاستفاده نکنید و امانتدار خوبی برای اعتماد دیگران به خودتون باشید. اثرات نقض این اصل، غیرقابل جبران و نابودگره...

رادیو جوان - اینجا شب نیست - 28 شهریور 1402.mp3

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده

نوشته های اخیر

دسته بندی ها