«امیرها»

داشتم مطالعه میکردم که یهو یکی از دوستام زنگ زد..

حال و احوالم رو پرسید و گفت شنیدم آقای گل شدی، گفتم بله... هم قهرمان شدیم و هم آقای گل شدم :))

گفت یه جاییم و کل کل کردم که من یه رفیق دارم که صداش از فلان خواننده بهتره!! با کلی اصرار و من بمیرم گفت یه صدا از خودت بگیر برام بفرست..!!

خلاصه راضیم کرد و وسط مطالعه و پشت میزم یه وویس یهویی گرفتم و براش فرستادم :(... بعد چند دقیقه با کلی هیجان زنگ زد و گفت صداتو گذاشتم براشون و فلان... بعد آخرش گفت فایلو فرستادم واسه یه مسابقه، اصلا نیاز نیست کاری کنی من همه کارهاشو انجام میدم...

کلی ناراحتی کردم و گفتم هزارتا مشغله دارم و ولمون کن و خلاصه ظاهرا بیخیال شد...

گفت چرا نمیری بخونی؟! گفتم من بین جماعتی که غالبشون هنجره شون رو سپردن دست شیطان و نفسشون، برای رسیدن به امیال و اهداف دنیوی و نفسانی جا ندارم و در شان من نیست... 

برای خاص ترین شدن، باید از یه سری لذتها و چیزای به ظاهر شیرین گذشت... اعتقاد دارم هنجره باید فقط برای خدا بخونه، البته مدح اهل بیت و عاشقانه خوندن برای عشقی الهی هم ذیل برای خدا خوندن تعریف میشه...

وویسم خام خام بود و خیلی یهویی شد و بدون هیچ آهنگی ولی از اونجایی که مال خودمه خیلی دوسش دارم...:

New Recording 265.mp3

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده