«قدرشناسی»

چقدر فرقِ... بین آدم قدر شناس و آدم قدر نشناس...

دنیا پر از قدرنشناسهای نمک نشناس شده که برای رسیدن به منافعشون هر نقابی میزنن و هر کاری میکنن

ولی تو همین دنیا آدمایی هستن که قدردانن... قدر اون چیزی که هستی رو میدونن و خالصانه میفهمنت

خدا آدمای قدرشناس رو نصیب همه بکنه و قدرنشناسارو ازمون دور کنه

کلا تو زندگی، قدر شناس همه چیز باشید، هم آدمهای اطرافتون اگه ارزشمندن و هم چیزایی که دارین

و چقدر زیبا و کاراست این قرآن دلربا و آیات شیرینش:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد... :)

صدق الله العلی العظیم

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده