«پوچ»

 

تهی شوم ز خود از شوق پر شدن زِ شما

غرورمندم از این ترک نفس و وصلت تو

 

«سید امیر ابوترابی»

 

دنیا ارزش ناراحتی رو نداره

هر اتفاقی که میوفته خیریتی توش

به این ایمان داشته باشیم

هیچ چیزی به دل ندارم

همه رو به خدای مهربانم میسپارم تا حافظشون باشه

و آرزوی نیک کامی براتون دارم... ؛)

 Starting a new Book... Coming soon... :)

۵
از ۵
۲۲ مشارکت کننده