یادداشت بنده در روزنامه همشهری

در لینک زیر میتونید یادداشت بنده در مورد نقض فاحش حقوق بشر مربوط به آقای حمید نوری در سوئد را مشاهده بفرمایید.

 

نقض حقوق بشری از نوع سوئدی

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده